Vergoeding

Contracten met verzekeraars:

LET OP! Wanneer je in 2020 een behandeling start en die loopt door in 2021, dan wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar bij wie je in 2020 een verzekering hebt gestart. Het switchen naar een andere zorgverzekeraar in 2021 heeft hier geen invloed op.

 

2022:

Ik heb voorlopig met de volgende zorgverzekeraars een contract voor 2022 afgesloten

ASR, Ditzo, de Amersfoortse

DSW, Stad Holland, InTwente

Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, DFZ, Achmea. AON, Zilveren Kruis Ziezo, Studentengoedverzekerd, Prolife, De Friesland

VGZ, Univé, United Consumers,  Zekur,, IZZ, IZA, UMC.

Met een aantal zorgverzekeraars ben ik nog in onderhandeling

 

Voor 2021 heb ik met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten.

ASR, Ditzo, de Amersfoortse

DSW, Stad Holland, InTwente

ENO, Salland Zorgverzekeringen, Holland zorg, Zorgdirect

ONVZ, VVAA, PNO zorg, Jaaah

Zorg en Zekerheid, AZVZ

Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, DFZ, Achmea. AON, Zilveren Kruis Ziezo, Studentengoedverzekerd, Prolife, De Friesland

VGZ, Univé, United Consumers,  Zekur,, IZZ, IZA, UMC,

National Academic, Promovendum en Besured, Zorgzaam Verzekerd, MJVP

Ben je verzekerd bij bovenstaande verzekeraars, dan wordt de behandeling 100% vergoed. Houd er wel verder rekening mee dat je eigen risico mogelijk ook nog verrekend kan worden met het te vergoeden bedrag. Het eigen risico voor 2020 bedraagt 385 euro.

Bij geen contract met verzekeraars

Ben je niet verzekerd bij een van de bovenstaande zorgverzekeraars, dan hangt de vergoeding af of je een natura of restitutiepolis hebt. De kosten voor de behandeling worden eerst aan mij betaald middels voorschotfacturen, en als alle facturen betaald zijn, ontvang je een eind factuur die je kunt indienen bij je zorgverzekeraar.

Naturapolis

Als je een naturapolis hebt dan wordt maar een deel van de behandeling vergoed, namelijk tussen de 60 tot 80%. De overige kosten dien je zelf te betalen. Van de vergoeding kan evt ook nog je eigen risico van 385 euro afgetrokken worden als die nog niet is verbruikt.

Het is dus belangrijk om goed navraag te doen bij je zorgverzekeraar over hoeveel zij vergoeden als je een naturapolis hebt. De tarieven die gehanteerd worden in mijn praktijk zijn gebaseerd op het Nza tarief. Vaak hanteren de zorgverzekeraars een iets lager tarief dan het Nza tarief. Dit noemen ze een marktconform tarief.

Wanneer je zorgverzekeraar aangeeft bijvoorbeeld 80% te vergoeden van het marktconforme tarief, dan betekent dat dit een lagere vergoeding inhoudt dan als zij het Nza tarief zouden hanteren. Dus het is niet alleen belangrijk om te vragen hoeveel procent zijn vergoeden, maar ook van welk tarief (Nza of marktconform).

 

Restitutiepolis

Met een restitutiepolis wordt ook bij een niet gecontracteerde zorgverlener het gehele bedrag vergoed, dus 100%. Let op! De restitutiepolissen van Ohra en Nationale Nederlanden vergoeden per 2022 niet 100% maar maximaal 75% bij GGZ behandelingen.

Er zijn dus restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed. Lees je zorgpolis goed door. Let op: alleen de zuivere restitutiepolis vergoedt de hele behandeling.

Tot slot, je bent zelf verantwoordelijk om navraag te doen bij jouw zorgverzekering welke vergoedingen en voorwaarden zij hanteert wanneer je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee ik geen contract heb.