Veilig mailen conform NTA7516

De regels omtrent veilig mailen zijn de laatste jaren steeds meer aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor de wijze dat er contact kan plaats vinden tussen cliënten en hun zorgverlener. De privacywet vereist dat wanneer in de mailwisseling ‘persoonlijke informatie’ komt te staan, dat dit middels een beveiligde mailverbinding gecommuniceerd dient te worden.

Wat is persoonlijke informatie?

Alle informatie die duidt dat er sprake is van een behandelrelatie tussen client en zorgverlener, naast de inhoudelijke informatie van een behandeling. Dit houdt in dat als een client een zorgaanbieder mailt met de vraag wanneer de afspraak is, dat dit al onder persoonlijke informatie valt. Immers in de vraag zit impliciet al de informatie dat client onder behandeling is. Zorgaanbieders zijn dan ook verplicht om middels een beveiligde mailverbinding op berichten van clienten te antwoorden.

Veilig mailen: Zorgmail en Mymindspace

Het e-mail programma dat de praktijk gebruikt om veilig te kunnen mailen is Zorgmail. Om als client een beveiligde mail te kunnen ontvangen en te lezen, wordt er via een sms een code opgestuurd waarmee de beveiligde mail geopend kan worden. Ook kan op een veilige manier met mij contact opgenomen worden door in te loggen in het Ehealth Platform My mindspace. Middels een wachtwoord kun je in dit platform komen en berichten versturen naar mij toe.