(Dubbele) eigen risico

Eigen risico voor GGZ behandeling

Per 2022 verandert de wijze hoe psychologische behandelingen vergoed worden door de zorgverzekeraars. Tot 2022 worden behandelingen aan het einde van een behandeltraject gedeclareerd omdat cliënten in een kort, middel of intensief traject worden ingedeeld met vaste tarieven. Hierdoor wordt maar 1 keer het eigen risico aangesproken.

Dit vergoedingssysteem komt per 2022 te vervallen. De kosten van behandeling worden nu weer bepaald door de daadwerkelijk afgenomen consulten. Dit betekent dat de behandelaar maandelijks kan declareren bij de zorgverzekeraar.

Dit heeft grote gevolgen voor het eigen risico, met name bij behandelingen die in het ene jaar gestart zijn en doorgaan in het nieuwe jaar. In beide jaren wordt het eigen risico verrekend.

Dit betekent bijvoorbeeld dat als u 5 gesprekken heeft gehad in het najaar, en 5 gesprekken in het nieuwe jaar, dat u twee keer het eigen risico zal betalen a 385 euro, in totaal 770 euro. De kosten voor een consult zullen rond de 100 euro liggen, afhankelijk van uw verzekeraar.

Uiteraard is tegen het dubbele eigen risico bezwaar gemaakt door de belangenverenigingen van psychologen en psychotherapeuten. Echter het ministerie van VWS heeft aangegeven dat dit op dit moment niet veranderd kan worden.

Welke gevolgen heeft dit voor de behandeling?

In mijn praktijk vinden de gesprekken met cliënten 1 keer in de 2 weken plaats. Mijn ervaring is dat dit het meest gunstige is voor het behandelresultaat. Omdat cliënten voldoende tijd hebben om de inzichten te verwerken en tussendoor te werken aan opgegeven opdrachten/lezen literatuur. Daarbij hebben veranderingen tijd nodig, je kunt psychologische veranderingen niet onder tijdsdruk bewerkstelligen. Niet zelden geven cliënten aan dat wekelijkse gesprekken te intensief is en dat ze tussendoor meer tijd nodig hebben. Gemiddeld zijn er voor de meeste behandelingen in mijn praktijk ongeveer 10 sessies nodig. Soms is de behandeling korter, en soms zijn er meer sessies nodig.

Behandeling: nu het eigen risico opnieuw betaalt dient te worden wanneer de behandeling voortgezet wordt in het nieuwe jaar, zullen cliënten hun behandelaar kunnen gaan verzoeken om de behandeling in het najaar te intensiveren zodat het afgerond kan worden voor het einde van het jaar. Uiteraard begrijp ik dit verzoek, echter zoals boven aangegeven is het behandelinhoudelijk niet mijn voorkeur. Indien u dit echter toch graag wilt, kan ik kijken naar de mogelijkheden of u 1 keer per week op gesprek kunt komen, mits mijn agenda dit toelaat. Ik kan u helaas niet garanderen dat dit mogelijk is. U kunt aan het einde van het jaar besluiten om de behandeling af te sluiten of voort te zetten in het nieuwe jaar.

Bij aanmelding:  wanneer u reeds bij aanmelding weet dat u niet bereid bent om twee keer het eigen risico te betalen, verzoek ik u om dit aan mij door te geven. Met name bij behandelingen die in het najaar starten, zal dit mogelijk aan de orde zijn.  Gemiddeld neemt de behandeling 9-10 sessies in. Ik kan u indien u wilt op de wachtlijst in het nieuwe jaar plaatsen.

Dit betekent dat u in het nieuwe jaar uitgenodigd zal worden voor een intake wanneer er plek vrijkomt. Aangezien wellicht meerdere cliënten voor deze optie zullen gaan kiezen, zal hiervoor ook een wachtlijst kunnen ontstaan en kan dit betekenen dat u in het nieuwe jaar ook enkele weken dient te wachten voordat er plek vrijkomt voor een behandeling.

Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben, neem gerust contact op!