EMDR

EMDR voor onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen
Sommige gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Echter soms lukt dit niet voldoende en dan ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan schokkende of ingrijpende gebeurtenissen die zich blijven opdringen. EMDR is een effectieve behandelmethode om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Het is in eerste instantie ontwikkeld voor de behandeling van posttraumatische stress klachten, echter het wordt toenemend toegepast bij andere psychische klachten, zoals somberheid, onverwerkte rouw of angst klachten.

Tijdens de behandeling zal ik je vragen aan een nare gebeurtenis te denken, inclusief bijbehorende gedachten en gevoelens. Tegelijkertijd zul je gevraagd worden je te focussen op een afleidende stimulus, in mijn geval vinger bewegingen, waardoor het werkgeheugen wordt aangesproken. Doordat het werkgeheugen belast wordt terwijl je aan de nare gebeurtenis denkt, verliest het denken aan deze gebeurtenis langzaam aan kracht en emotionele lading.

Verklaring voor de werkzaamheid van EMDR
Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Door de concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor levendigheid en naarheid van de herinnering. Dit biedt een cliënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven

Kort filmpje over EMDR