Schematherapie

Invloeden uit je voorgeschiedenis
Schematherapie is een therapievorm waarbij elementen uit de cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie en hechtings- en Gestalt-modellen met elkaar worden gecombineerd. Het is gericht op het leren herkennen en veranderen van lang bestaande gedragspatronen waar je last van hebt of waardoor je vastloopt in je leven. De oorsprong van deze patronen is vaak te vinden in het verleden. Negatieve (traumatische) ervaringen zoals verlaten, bekritiseerd, verwaarloosd of misbruikt worden, leiden vaak tot negatieve overtuigingen over jezelf en je omgeving.

Dit soort opvattingen worden ook wel schema’s genoemd en worden uiteindelijk een soort tweede natuur. Schema’s bepalen namelijk de manier waarop we denken, voelen, handelen en omgaan met anderen. Ze kunnen heftige gevoelens uitlokken van boosheid, verdriet of angst. Een schema is niet makkelijk onder woorden te brengen, want het voelt zo vanzelfsprekend dat het vaak niet in je opkomt dat de gedachten en gevoelens die erbij horen misschien niet kloppen.

Behandeling
Aangezien de behandelingen die ik geef in de Basis GGZ kortdurend zijn, is het niet mogelijk om een uitgebreide schematherapie te doen. Wel zal ik tijdens de behandeling elementen uit de Schematherapie gebruiken, afhankelijk van je hulpvraag.

Voor meer informatie: https://www.schematherapie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/Gieles-J.-Psychologie-Magazine-12-12-schematherapie.pdf