Tarieven

De behandelingen in mijn praktijk worden gegeven vanuit de Basis GGZ. De Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen en de behandeling zal daarin veelal kortdurend zijn. Wanneer meer langerdurende GGZ hulp nodig is zal ik je proberen door te verwijzen en/of terugverwijzen naar de huisarts.

Psychologisch hulp in de basis GGZ wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Deze vergoeding wordt verrekend met je eigen risico. In 2020 is deze eigen risico 385 euro per persoon. Voorwaarde voor vergoeding is dat er sprake is van een psychiatrische diagnose volgens de DSM-5 criteria.

Wanneer jouw diagnose in aanmerking komt voor vergoeding, dan wordt jouw behandeling ingeschaald in één van onderstaande behandeltrajecten.

Tarieven 2020

Prestatie
Maximaal aantal minuten NZa maximale tarief
Basis GGZ Kort 294 (2-4 gesprekken) € 503,47
Basis GGZ Middel 495 (5-7 gesprekken) € 853,38
Basis GGZ Intensief 750 (8-11 gesprekken) € 1383,65
Basis GGZ Onvolledig behandeltraject 120 (1-2 gesprekken) € 219,78

 

Tarieven 2021

Prestatie
Maximaal aantal minuten NZa maximale tarief
Basis GGZ Kort 294 (2-4 gesprekken) € 522,13
Basis GGZ Middel 495 (5-7 gesprekken) € 885,01
Basis GGZ Intensief 750 (8-11 gesprekken) € 1434,96
Basis GGZ Onvolledig behandeltraject 120 (1-2 gesprekken) € 228,04

 

Het onvolledig behandeltraject geldt voor uitzonderlijk korte trajecten die korter dan 120 minuten duren en worden afgesloten vanwege doorverwijzing naar de specialistische ggz of beëindiging van de behandeling wanneer een client toch afziet van behandeling (geen klik, liever toch een ander soort behandeling etc).

De keuze voor het traject is afhankelijk van de zwaarte van de problematiek. Ieder traject bestaat uit een maximaal aantal minuten dat vergoed wordt. Voor de berekening van de hoeveelheid minuten dat besteed wordt aan de behandeling wordt alle directe tijd (contactmomenten en e-mail contacten) en indirecte tijd (zoals verslaglegging in je dossier, correspondentie en uitwerken vragenlijsten) bij elkaar opgeteld. De kosten voor behandeling wordt dus niet bepaald door de hoeveelheid sessies die je hebt gehad, maar door het traject waar je bent ingedeeld. Welk zorgproduct er bij jou nodig is, wordt na de intake doorgaans duidelijk (soms moet dit gaandeweg de behandeling worden bijgesteld).

 

NB! De consulten houden 45 minuten in plus 15 minuten voorbereidings- en uitwerktijd. Als een sessie uitloopt en langer duurt, worden ook deze minuten opgeteld bij de totale tijd die besteed wordt aan de behandeling. Dat houdt ook in dat als er door jou tussentijd gebeld/gemaild wordt deze tijd ook geregistreerd wordt.