Tarieven verzekerde zorg 2022

Psychologisch hulp in de Basis GGZ wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Deze vergoeding wordt verrekend met je eigen risico. In 2022 is het eigen risico 385 euro per persoon. Voorwaarde voor vergoeding is dat er sprake is van een psychiatrische diagnose volgens de DSM-5 criteria.

Onderstaande tarieven gelden voor therapieconsulten alsmede telefonische consulten/consulten per e-mail/MyMindspace

Tarieven verzekerde zorg (versie juli 2021)

Consulttype Duur vanaf Tarief
Diagnostiek 5 € 35,56
Behandeling 5 € 27,91
Diagnostiek 15 € 61,31
Behandeling 15 € 49,89
Diagnostiek 30 € 101,78
Behandeling 30 € 85,16
Diagnostiek 45 € 142,31
Behandeling 45 €120,99
Diagnostiek 60 € 163,37
Behandeling 60 € 143,71
Diagnostiek 75 € 199,03
Behandeling 75 € 176,88
Diagnostiek 90 € 244,07
Behandeling 90 € 216,11

 

Intercollegiaal overleg kort >5 min € 22,18
Intercollegiaal overleg lang >15 min € 67,62
Reistijd tot 25 minuten – ggz € 30,21
Reistijd vanaf 25 minuten – ggz € 77,90
Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden.   € 91,78

Bepaling consultduur

In de praktijk wordt voor de bepaling van de tarieven uitgegaan van de volgende regel: planning is realisatie. Dit houdt in dat het tarief voor het ingeplande consult pas gewijzigd  wordt als de uiteindelijke gespreksduur meer dan 15 minuten afwijkt dan gepland. De tariefduur wordt dan naar boven of naar beneden toe aangepast.

Voor de eerste twee gesprekken wordt een consultduur van 60 minuten ingeboekt. Het eerste gesprek betreft de intake, en omvat een diagnostiek consult. Het tweede gesprek betreft het adviesgesprek mbt de behandeling en wordt de Zorgzwaartetypering besproken. Dit is het eerste behandelconsult. De vervolggesprekken zullen worden ingeboekt als 45 minuten.