Betalingsregeling

Wanneer je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee ik een contract hebt, dan wordt je behandeling 100% vergoed, en wordt de vergoeding door de verzekeraar aan mij direct uitgekeerd. Je hoeft zelf niets te doen

Betalingsregeling bij geen contract met zorgverzekeraar
Wanneer je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee ik geen contract heb, betaal je eerst de kosten voor behandeling aan mij alvorens je de eindfactuur van de behandeling kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Per sessie bereken ik een voorschot bedrag van 100 euro. Maandelijks stuur ik je een factuur toe. Deze factuur dien je binnen twee weken te betalen.

De totale kosten voor de behandeling wordt bepaald door het behandeltraject waar je bent ingedeeld. Dat kan het traject Kort, Middel of Intensief zijn. De laatste factuur die je ontvangt is het rest bedrag dat je nog aan mij dient te betalen.

Bijvoorbeeld je bent ingedeeld in Traject Intensief. De totale kosten hiervoor is 1383,65 euro.

Er zijn 11 sessies geweest en je hebt 1100 euro als voorschot betaald (11×100). Dan dien je nog 283,65 euro te voldoen. 1100 plus 283,65 is 1383,65 euro.

De totale kosten worden dus niet bepaald door de hoeveelheid sessies die je hebt gehad, maar door het traject waar je bent ingedeeld.

 

Wat als je de voorschotbedragen niet betaalt?
Wanneer je vergeet of nalaat om het voorschotbedrag binnen 14 dagen te betalen, wordt er een herinneringsbericht verstuurd om de factuur alsnog binnen 14 dagen te betalen. Wanneer ook deze termijn is verstreken zonder dat het voorschotbedrag is betaald, zal de behandeling (tijdelijk) stop gezet worden. Pas wanneer de betaling van het voorschotbedrag is voldaan, kan de behandeling weer voortgezet worden.

 

Betalingsregeling bij Onvergoede zorg (OVP)
Wanneer je de rekening zelf betaalt, dan ontvang je per maand een factuur voor de reeds ontvangen consulten. De factuur dient binnen twee weken voldaan te zijn. Wanneer de factuur niet betaald wordt, wordt een herhalingsfactuur gestuurd. Bij niet betalen van deze herhalingsfactuur binnen twee weken, wordt een laatste factuur gestuurd plus 15 euro administratie kosten.

In geval van niet betalen van de facturen ondanks diverse verzoeken hiertoe wordt uiteindelijk een incassobureau ingeschakeld.